Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Yeminli Tercüme ve Yeminli Çeviri Hizmeti

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, vize, vatandaşlık, oturum, ikamet, şirket kuruluşu, eğitim gibi birçok konuda yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmeti vermektedir.

Uluslararası yapılan tüm işlem ve çalışmalar sırasında farklı dillerde tercüme ve çeviri yapılmasına ihtiyaç duyulur. Uluslararası iletişim, ulaşım, yaşam artık çok daha kolay ve çok farklı nedenlerle ve çok farklı kitleler tarafından tercih edilen global işlemler sırasında dil farklılığını ortadan kaldırmak adına teknik tercüme, hukuki tercüme, ticari tercüme, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme gibi çok sayıda işlem yapılmaktadır.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri; Yeminli tercüman tarafından tercüme ve çeviri işlemi yapılan dosyanın ıslak imzalı ve kaşeli hazırlanarak resmiyet kazandırılması işlemidir.

Yeminli tercüman; En az iki dilde yazılı ve sözlü tercüme ve çeviri yapabileceğini lisans diploması ya da dengi bir belge ile ispat edebilen tercümanın noterlik makamında noter huzurunda yemin ederek aldığı unvandır. Yeminli tercüman, tercüme ve çeviri yaptığı evrakın altına imza ve kaşe yapabilir.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri kapsamında;

Nüfus Cüzdanı Tercümesi

Doğum Belgesi Tercümesi

İkametgah Tercümesi

Pasaport Tercümesi

Ehliyet Tercümesi

Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi

Sabıka Kaydı Tercümesi

Faaliyet Belgesi Tercümesi

İmza Sirküleri Tercümesi

Vergi Levhası Tercümesi

Vekaletname Tercümesi

Sicil Gazetesi Tercümesi

Ruhsat Tercümesi

Mahkeme Kararı Tercümesi

Maaş Bordrosu Tercümesi

Kaza Raporu Tercümesi

Dilekçe Tercümesi

Doktor Raporu Tercümesi

Rapor Tercümesi

Temyiz Belgesi Tercümesi

Diploma Tercümesi

Transkript Tercümesi

Tasdikname Tercümesi

Askerlik Belgesi Tercümesi

Tapu Tercümesi

Muvafakatname Tercümesi

Evlilik Cüzdanı Tercümesi

Sözleşme Tercümesi

İthalat İhracat Belgeleri Tercümesi

Apostil Tercümesi

Uygunluk Belgesi Tercümesi

Sertifika Tercümesi

Taahhütname Tercümesi gibi evrakların işlemleri yapılmaktadır. Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmeti uluslararası geçerliliği olan ve tercüme sektörüne özel hazırlanmış olan EN 15038 Hizmet Kalite Standartları kapsamında yapılmaktadır. Kaliteli tercüme ve kaliteli çeviri anlayışı Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinin vazgeçilmez kriterlerinden biridir. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda firmaya kaliteli tercüme ve kaliteli çeviri hizmeti sağlayan Okeanos her geçen gün kadrosunu genişletmektedir.

Merkez ofisinin bulunduğu Perpa Ticaret Merkezi ’nde iş dünyasının nabzını tutan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi şirket kuruluşu ve sicil tasdiki gibi işlemlerde ihtiyaç duyulan sözlü yeminli tercüme ve yeminli çeviri taleplerine anlık çözümler sağlamaktadır. Örneğin anadili İngilizce olan yabancı uyruklu bir vatandaşın noter, Ticaret Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlarda işlem yaparken Türkçe İngilizce yeminli tercüme ve yeminli çeviri yapılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak yeminli tercüman kurum yetkilisi ile yabancı uyruklu kişi arasında İngilizce yeminli tercüme ve İngilizce yeminli çeviri işlemini sözlü olarak gerçekleştirir. Yeminli tercümanın, tercüme yapacağı alanda terminolojiye hakim olması gerekmektedir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme tüm tercüme ekibini büyük bir titizlilikle oluşturur ve alanında uzman, deneyimli kişilerle çalışır.

Resmi kurum, firma ya da birey talebi doğrultusunda bazı evraklar noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri olarak hazırlanır. Noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri; yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılan evrakın ıslak imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmesinin ardından aynı evrakın noterlik makamında noter tarafından tasdik edilmesidir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme anlayışını etik ilkeleri, değerleri ile birlikte harmanlayarak hizmet vermektedir.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz.