Yabancı Ortaklı Ya da Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu ve Tescil İşlemleri

Yabancı Ortaklı Ya da Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu ve Tescil İşlemleri

Yabancı Ortaklı Ya da Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu ve Tescil İşlemleri

Girişimcilik tutkudur, heyecandır, kabına sığmamaktır. Fikirler vardır, durmadan koşar, büyür ve ilerlersin. Girişimcilerin en son edindiği bilgidir prosedür. O aşamaya gelindiğinde akıllarda cevap bulunması gereken bir sürü soru vardır;

Şirket kurmak, şirket kurmak istiyorum ne yapmalıyım?, şirket kurmak için ne yapmak gerekir?, limited şirket kuruluşu, anonim şirket kuruluşu, şahıs şirketinin avantajları, limited şirket kuruluşu için gerekli evraklar, şirket kuruluşu kaç gün sürer?

Şirket Kuruluşunda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’nda şirket kuruluşu adına önemli değişiklikler ve revizyonlar gerçekleştirildi. 7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yabancı Ülke Vatandaşı Nasıl Şirket Kurmalı?

Yabancı ülke vatandaşlarının ve Türk vatandaşlarının son düzenlemeler sonrasında şirket kurmaları artık çok daha kolay. Yabancı ülke vatandaşları aşağıdaki yönergeleri izleyerek rahatlıkla şirket kurabilecekler.

Esas Sözleşmenin ya da Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Hazırlanması

Şirket kuruluş sözleşmesi hazırlanır ve MERSİS sistemine yüklenir. Sözleşmenin hazırlanarak MERSİS sitemine yüklenmesi ve sonrasında Ticaret Sicil Müdürlükleri’nde imzalanması zaman ve finansal anlamda tasarruf etme olanağı yaratmıştır.

Şirket Kurarken Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Şirket kurucu ortaklarının tamamının bir arada bulunarak noterde ya da ticaret sicil müdürlüklerinde imzaladıkları 1 asıl ve dört suretten oluşan esas sözleşme
  • Yabancı uyruklu şirket ortağı ya da şirket sahibinin güncel pasaportunun orijinali ve noter onaylı pasaport tercümesi
  • Ticaret Odası kayıt dilekçesi
  • Şirket kuruluş bildirim formu
  • Yabancı ortağın potansiyel vergi numarası
  • Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhi mevcut olan ya da Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ya da ticaret odası ya da yetkili adliyeler tarafından tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti ve sicil özeti noter onaylı tercümesi
  • Şirket kuruluş işlemlerini yerine getirecek gerçek kişi adına düzenlenen vekaletname ve noter onaylı vekaletname tercümesi
  • Yetkililerin şirket unvanı altında noter onaylı sicil talepnamesi
  • Ticaret Odası Kayıt beyannamesi

Bu durumda görülebileceği gibi yabancı ülke vatandaşları olan gerçek kişiler ile bu ülkelerde yerleşik olan tüzel kişilerin şirket kuruluşu sırasında ibraz edecekleri belgeler yurt dışında düzenlenmiş olacağı için bu belgelerin apostil şerhinin de düzenlenmiş olması ve Türkiye sınırları içerisinde noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri işlemlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Yabancı ülke vatandaşı olan şirket ortakları için bağlı bulunulan vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınması gerekmektedir.

Bütün bu işlemlerin tamamlanmasının ardından şirketin ticaret sicil müdürlüğüne tescil ettirilmesinden itibaren tüzel kişilik edinecektir. Tescil işleminin ardından müdür ya da temsilciye imza sirküleri düzenlenmesi, defter tasdikleri, vergi levhası alınması işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca Ticaret Sicil Memurlukları kuruluş aşamasında doldurulan “Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi” nin bir nüshasını, şirket tescil ve ilana tabi tüm ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, iletilen “Ortaklar Listesi” ya da “Hazirun Cetveli”nin bir nüshasını, Ekonomi Bakanlığı’na iletirler.

Ayrıca kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sermayelerine ve faaliyetlerine dair bilgileri “Doğrudan Yabancı yatırımcılar İçin Faaliyet Bilgi Formu” kapsamında yıllık bazda ve her yıl en geç mayıs ayı içinde ve sermaye hesabına gerçekleştirilen ödemelere istinaden gerekli bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımcıları İçin Sermaye Bilgi Formu” kapsamında, ödemenin akabinde bir ay içerisinde ve var olan yerli ve yabancı ortakların kendi aralarında ya da şirket dışındaki herhangi bir yerli ya da yabancı yatırımcıya gerçekleştirdikleri hisse devrine dair bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” kapsamında ve hisse devrinin yapılmasının ardından en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır.

Şirket Kuruluşunda Neden Tercüme Yapılır?

Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de doğrudan yatırım yapması adına son dönemde yapılan iyileştirme ve düzenlemeler sayesinde Türkiye, yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir.

Yabancı sermayeli ya da yabancı ortaklı şirket kuruluşları sırasında talep edilen evrakların tamamı ya da bir kısmı ülke sınırları dışında düzenlenmektedir. Türkiye sınırları içerisinde resmi makamlarda gerçekleştirilen tüm işlemler ve evraklar ülkenin anadilinde düzenlenmek zorundadır. Buna bağlı olarak yabancı tüzel kişi ya da yabancı gerçek kişiye dair gerçekleştirilen tüm yazılı ve sözlü işlemlerin yeminli sözlü tercüme ya da noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri kapsamında gerçekleştirilmesi zorunludur.

Bu duruma istinaden yabancı ortaklı şirket kuruluşu ve sicil tasdiki işlemleri sırasında resmi kurumlarda yabancı ülke vatandaşlarının yanında anadilinde yeminli tercüman bulunması ve yeminli sözlü tercüme işleminin kurum memuru ve taraflar arasında yeminli tercüme etmek zorundadır.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana Perpa Ticaret Merkezi’nde faaliyetlerini bu yönde gerçekleştirmektedir. Perpa Ticaret Merkezi çatısı altında bulunan Perpa Ticaret Odası, Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Beyoğlu 25. Noterliği’nde gerçekleştirilen tüm yazılı ve sözlü yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme işlemlerine uzman kadrosu ile anlık çözümler sunmaktadır.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana Perpa Ticaret Merkezi çatısı altında iş dünyasının nabzını tutmakta ve şirket kuruluşu, sicil tasdiki ve noter onaylı tercüme ve yeminli tercüme işlemlerinde yıllardır geniş kadrosu ve lokasyon avantajı sayesinde dakikalar içerisinde çözüm sunmaktadır.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi müşteri odaklı yaklaşımı ile ilk günden bu yana etik değerlerine bağlılığı ile uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme anlayışını bir arada bulundurarak hizmet vermektedir.

Sektör liderliğini yıllardır sürdüren Okeanos, yabancı ortaklı şirket kuruluşu ya da yabancı sermayeli şirket kuruluşu ya da sicil tasdiki işlemlerinde noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri ve yeminli tercüme ve yeminli çeviri hakkında tüm prosedüre vakıf ve terminolojiye hakim tercümanları ile profesyonel hizmeti uygun fiyatlarda gerçekleştirmektedir.

Şirket kuruluşu ve sicil tasdiki tercüme hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.